Algemene Voorwaarden Bruidsboetiek Twinkel

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, producten en diensten die worden aangeboden door Bruidsboetiek Twinkel, gevestigd aan de Verlengde Hoogeveensevaart 182, 7917 TH Geesbrug. Door een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

2. Aanbiedingen en Overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Bruidsboetiek Twinkel zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een bestelling door Bruidsboetiek Twinkel is geaccepteerd.

3. Prijzen en Betalingen

De bij de artikelen vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Betaling dient te geschieden volgens de op de website aangegeven betaalmethoden, tenzij anders overeengekomen.

4. Levering

Bruidsboetiek Twinkel streeft ernaar om bestellingen binnen de aangegeven levertijden te verzenden. Echter, de opgegeven levertijden zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

5. Retourbeleid

Klanten hebben het recht om producten binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te retourneren. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien het product en de verpakking onbeschadigd zijn.

6. Garantie en Conformiteit

Bruidsboetiek Twinkel staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

7. Aansprakelijkheid

Bruidsboetiek Twinkel is niet aansprakelijk voor indirecte schade, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

8. Privacy

De door u verstrekte gegevens worden door Bruidsboetiek Twinkel gebruikt om bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor meer informatie, zie onze privacyverklaring.

9. Geschillen

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsook op deze voorwaarden zelf, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10. Wijziging van de voorwaarden

Bruidsboetiek Twinkel behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.